KADIN ANATOMİSİ ve ÜREME ORGANLARI

Kadın genital sistemi anatomik olarak iki başlık altında incelenir:
1- Dış genital sistem
2- İç genital sistem

KADIN ANATOMİSİ - DIŞ GENİTAL SİSTEM
Vulva - Dış Genital Sistem Dış genital sistem “vulva” olarak bilinir.
Labium Majus (Dış-büyük dudaklar)
Vajina girişini sağlı sollu karşılıklı örten yapıların en dışındaki bölümdür.
Labium Minus (İç –küçük dudaklar)
Vajina girişini örten yapının iç kısmındaki bölümdür.Kızlık Zarı (Hymen) Nedir?
Kızlık zarı, nispeten ince delikli yapıya sahip esnek bir dokudur. Dış faktörlü enfeksiyonlardan koruduğu düşünülür, ancak kesin kanıt yoktur. Daha çok sosyolojik ve adli olaylardaki önemi vardır.

Klitoris Nedir?
Klitoris kadınlarda erkeğin penisine karşılık gelen organdır. Yapısındaki kılcal damarların çokluğundan kadın orgazmında önemli bir yeri vardır. Bazı geri kalmış toplumlarda kadınların sünnet edilmektedir (kadın sünneti). Klitoris kadınlarda cinsel ilişki ve masturbasyon sırasında haz alma ve orgazm olma fonksiyonundan sorumlu temel organdır.

Cinsel ilişki sırasında aynı erkeğin penisi gibi kanla dolarak şişer.

Üretra Nedir ?
İdrar torbasından (mesane ) çıkan idrar kanalına “üretra” denir. Üretranın sonundan idrarın dışarıya aktığı deliğe ise “idrar deliği” veya üretra deliği adı verilir.

Üretra kadında erkeğe göre daha kısadır. Kadında kısa olması nedeniyle anüs, genital sistem ve vajina ya yakındır. Bu sebeple kadınlar hayatları boyunca erkelere oranla daha fazla idrar yolu enfeksiyonu ile karşılaşmaktadırlar.

Anüs (Makat)
Depolanan dışkının dışarı atılmasını sağlayan, kalın bağırsağın son kısmıdır. Anatomik olarak kadın vajinasına çok yakındır. Bu durum dışkılama sonrasındaki temizlik esnasında bakterilerin vajina teması sonucunda vajinal enfeksiyonlara neden olur.

Kadın genital anatomisi enfeksiyonlara yatkınlık üretir...
Kadınlar anatomileri gereği erkeklere oranla kişisel bakım ve hijyene daha çok dikkat etmek durumundadırlar. Dışkılama sonrası temizlik yapılırken önden arkaya doğru (vajinadan anüse ) silme yapılmalıdır. Arkadan öne doğru (anüsten vajinaya) yapılan temizlik esnasında bakteriler vajina ve genital bölge enfeksiyonlarına neden olabilir.

Kız çocuklarının kişisel temizlik ve önemi konusunda erken dönemlerden itibaren eğitilmesi önemlidir.

KADIN ANATOMİSİ - İÇ GENİTAL SİSTEM

Vajina Nedir ?
Vajina uterusun (rahim) sonunda boru (kanal) şeklinde, ortalama 9-10 cm uzunluğundaki yapıdır. Halk arasında hazne veya döl kanalı (döl yolu) olarak tabir edilir.

Vajinanın dört önemli işlevi vardr:
- Doğum kanalı
- Cinsel ilişki kanalı
- İdrar kanalının geçtiği kanal (üretra kanalı)
- Adet kanının dışarıya atıldığı kanal

Vajina içinde hiçbir salgı bezi YOKTUR. Vajina girişinde hemen dışta yer alan bartolin ve skene bezleri sayesinde cinsel ilişki esnasında ıslanma ve kayganlaşma olmaktadır.

Vajinanın birbiri üzerinde katlanmış olarak duran bu yapısı doğum esnasında bebeğin geçebileceği ölçüde genişler. Diğer bir ifade ile vajina aynı bir akordeon gibi uzunlamasına ve enlemesine esner.

Fallop Tüpü Nedir ?
Rahmin ( uterus) sağında ve solunda yer alan uçları saçaklı, “fimbria” denilen yapıya sahiptir. Halk arasında “kordon” olarak tabir edilir.

Yumurtlama evresinde overden (yumurtalıktan) atılan yumurta hücresini kanalın içine alınmasını sağlar.

Fallop tüpü içerisinde sürüklenerek ilerleyen yumurta hücresi yüzerek gelen spermle tüplerde karşılaşırsa döllenir (döllenme=fertilizasyon olayı).

Fallop tüplerinin (kanalların) tıkalı olması sperm ve yumurta hücresinin birleşmesini engelleyerek kısırlığa neden olur. Kanalların açık olup olmadığına HSG filmi ile bakılır.

Endometrium boşluğu nedir?
Rahim (uterus) içerisinde yer alan boşluktur. Tüplerde döllenen embrio bu boşluğa inerek yerleşir (implantasyon= yuvalanma olayı).

Bebek bu boşlukta gelişir ve büyür. Eğer gebelik gerçekleşmezse regl döneminde gerçekleşen kanama ile endometrium dokusu vücuttan atılır.

Over (Yumurtalık)
Over -Yumurtalık Büyüme evresini tamamlamış, fakat henüz döllenebilecek duruma gelmemiş dişi gamet hücresine “oosit” adı verilir. Oositler yumurtalıklarda (overlerde) büyüyerek yaklaşık 20-21 mm’ye ulaştıktan sonra çatlar.

Anatomik yapısı nedeniyle fallop tüpleri overlere çok yakındır. Bu yüzden fallop tüpleri olgunlaşıp atılan yumurta hücresini yapışkanımsı “fimbria” dokusu ile yakalar.

Ovulasyon (yumurtlama) olayı
Ovulasyon - Yumurtlama Overde (yumurtalık) normal koşullarda her kadında ayda bir kez bir tane yumurta hücresi olgunlaşır. Döllenmeye hazır, olgunlaşan yumurta hücresi “folikül” adı verilen 16 - 20 mm çapında içi sıvı dolu yapıda gelişir ve daha sonra folkül çatlar ve yumurta hücresi (oosit)=ovum) atılır.

Olgunlaşıp çatlayan yumurta fallop tüplerinin saçakları tarafından yakalanıp fallop tüpü içine alınır. Bu olaya yumurtlama (ovulasyon) adı berilir. Yumurtlamanın tam olmaması veya hiç olmaması kadınlarda kısırlık (infertilite) nedenidir.

Uterus (rahim)
Uterus - Rahim Döllenen yumurta hücresinin büyüyüp gelişimini tamamladığı gebelik süresinde bebeğin içinde bulunduğu kassı dokuya sahip yerdir. Mesane ve rektum arasında ve rahim kanalının üstünde yer alır. Doğum esnasında kasılıp gevşeyerek bebeğin rahim kanalına girmesine ve doğumun gerçekleşmesini sağlar.


Rahim tersliği nedir?
Rahmin rektum ve mesane arasında değil de rektum üzerine yaslanması halinde rahim dönüklüğü durumu ortaya çıkar. Doğuşsal. anatomik kökenlidir. Rahmin ters oluşu her 10 kadından 1 ‘ inde görülür. Hamile kalmaya engel bir durum değildir, tedavi gerektirmez.

Mesane (İdrar Torbası)
İdrarın böbreklerden süzüldükten sonra toplandığı kesedir. Mesane, idrar kesesi ve sidik kesesi aynı anlamlarda kullanılmaktadır. Mesane kassı bir yapıya sahiptir ve boş balon görünümlüdür.

Mesanenin görevi idrarı depolamaktır. Böbrekler yardımı ile kanda süzülen ve atılması gereken maddelerin gönderildiği yerdir. Mesaneye depolanan idrar “üretra kanalı” ile dışarıya atılır.

Adet kanaması (regl, menses) nasıl olur?
Overde (yumurtalık) ayda bir kez oluşan, olgunlaşan ve döllenmeyen yumurta hücresinin bir miktar kan ve vücut salgıları ile dışarı atılması halidir. Her ay düzenli ve periyodik olarak adet kanı, endometrium dokusu ile dışarı atılmaktadır. Adet kanının içerisinde yumurta hücresi ve bir miktar bakterile ile epitelyum hücreleri bulunmaktadır.

Adet kanı bilinenin aksine kirli bir kan değildir. Adet kanamasının bir kadında 1-2 gün dahi olması organik bir neden yok ise normal kabul edilmektedir. Adet kanının damarlarda dolaşan kana göre tek farklılığı içerisinde pıhtılaşma hücreleri barındırmadığı için pıhtılaşmamasıdır.

Aspirin kullanılması kanın akışkanlığını arttırarak adet miktarını çoğaltabilir.

Kadın genital anatomisi kusursuz, adeta mükemmel bir fizyoloji ve yapıya sahip şekilde dizayn edilmiştir.