Kadınlarda İdrar Yolu Enfeksiyonu

İdrar Yolu Enfeksiyonu İdrar yolunun iltihaplanmasına idrar yolu enfeksiyonu denir. Kadınlarda oldukça sık rastlanan bu durum ihmal edilmeden hemen ilaç tedavisi ile tedavi edilmelidir. Yardımcı tedavi olarak da bitkisel kürler de kullanılabilir. İdrar Yolu Enfeksiyonu ‘İYE’ olarak da kısaltılmaktadır.Kadınlarda İdrar Yolu Enfeksiyonunun Belirtileri:
• Sık idrara çıkma (Pollaküri)
• İdrar yaparken yanma ve acı (Disüri)
• Kasıklarda veya makatta ağrı (Pelvik ağrı)
• Ateş
• Yorgunluk
• Terleme
• Bulantı ve bazen kusma
• İdrarda bulanıklık ve koku olması
• Cinsel ilişki esnasında ağrı ve yanma (Disparoni)

İdrar yolu enfeksiyonlarında tanı
Tanı hastanın şikayetleri sonrasında yapılan Tam İdrar Tetkiki (TİT) ve gerekli durumlarda idrar kültür antibiogramı ile konulmaktadır.

Sistit nedir?
Kadınlarda idrar kesesi (mesane) iltihabına sistit adı verilir. Sistit kadınlarda oldukça sık görülen ve tedavisi son derece kolay olan bir enfeksiyondur. Sistit daha çok genital bölgede yer alan mikroorganizmaların idrar kanalı ile yukarı taşınması sonucunda olmaktadır. İlk cinsel ilişki sırasında sistit ortaya çıkma olasılığı oldukça fazladır. Buna “balayı sistiti” adı verilir.

Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonunun nedenleri
İdrar yolu enfeksiyonu, kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen bir hastalıktır. Çünkü kadınların genital anatomileri erkelerden farklıdır ve mikropların idrar yolu kanalıyla idrar kesesine ulaşmaları daha kolaydır. Kadınların idrar kanalının erkeklerinkinden kısa olması da bu enfeksiyonun kadınlarda sık görülmesinde etkilidir.

Enfekte olan mikroplar incelendiğinde makatta ve bacak arasında bulunan mikroplarla aynı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bu nedenle kadınların genital bölge temizliğine ve nemli kalmamasına özen göstermeleri gerekir.

Cinsel ilişki esnasında sürtünme hareketi ile kadının genital bölgesinde mevcut olan mikroplar erkeğin penisi ile vajinaya itilir. Bu yüzden sistit cinsel açıdan aktif kadınlarda daha sık görülür.

Cinsel ilişkiden sonra idrar yapma (işeme)
Sistit ve balayı sistiti olarak adlandırılan idrar yolu enfeksiyonu cinsel açıdan aktif olan kadınlarda olmayanlara oranla daha sık görülmektedir.

Cinsel ilişkideki sürtünme, itme hareketlerinden erkeğin penisi aracılığı ile vajinaya itilir. İlişkiden sonra idrar yapma içeri itilen bu mikropların idrar yolundan idrar yardımı ile dışarı atılmasını sağlar. Cinsel ilişkiden sonra idrar yapmayı alışkanlık haline getiren kadınlarda sistit daha seyrek görülür. Erkekler için de aynı durum söz konusudur.

İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi nasıl yapılır?
İdrar yolu enfeksiyonu kısa süreli ilaç (antibiyotik) tedavisi ile genelde kolay bir şekilde iyileşir. Antibiotik tedavileri genelde oral yoldan (ağızdan) yapılmaktadır. Genelde basit idrar yolu enfeksiyonları ve sistit için geniş spektrumlu antibiotikler yeterlidir. İYE tedavisine bazen idrar temizleyici ilaçlar (üriner antiseptikler) de ilave edilebilir. Bazen ateş, terleme ve ileri düzeyde ağrı şikayetleri de tabloya eklenir; bu durumda hastaneye yatış yapılarak damardan serum ve antibiotik tedavisi yapılması mecburi hale gelebilir.

Bazı durularda da kişilerde hiçbir şekilde idrar yolu enfeksiyonu belirtisi olmamasına rağmen tam idrar testinde bakteri olabilir; bu duruma “asemptomatik bakteriüri” adı verilir. Bazen de şikayet olmadığı halde idrar kültür antibiogram testinde üreme tespit edilebilir. Tüğm bu durumlarda da tedavi gereksinimi vardır.